Siirry sisältöön
Ilosaarirock 12.–14.7.2024 • JOENSUU

Vastuulli­suus

Meille Ilosaarirockissa on jo yli 50 vuoden ajan ollut tärkeää huolehtia luonnosta ja ihmisistä ympärillämme. Tiedämme, ettei festivaalin järjestäminen ole ekoteko: paikalle tuodaan yhden viikonlopun ajaksi pienen kaupungin verran rakenteita ja ihmisiä. Haluamme kuitenkin tehdä tapahtuman mahdollisimman vastuullisesti. Ilosaarirock on ollut pioneeri festivaalien ympäristötyön kehittäjänä ja haluaa jatkaa samalla tiellä. Haluamme, että kauniilla festivaalialueellamme ja siellä kesän parasta viikonloppua viettävillä ihmisillä on hyvä olla nyt ja tulevaisuudessa.

Ympäristötyö

Ilosaarirock on pioneeri festivaalien ympäristötyön kehittäjänä Suomessa. Festivaalille myönnettiin kansainvälinen Green'n'Clean -ympäristösertifikaatti vuonna 2008 ensimmäisenä festivaalina Suomessa. Ilosaarirockia on aina järjestetty ympäristöä kunnioittaen, mutta sertifikaatti oli startti säännönmukaiselle, dokumentoidulle ympäristötyölle. Näkyvin sertifikaatin tuoma muutos oli kevytmuovituoppien käytön vähennys ja siirtyminen panttijärjestelmään anniskelualueilla. Nykyisin tämä on arkipäivää tapahtumissa.

Vuosina 2011, 2012, 2014 ja 2016 Ilosaarirock on saanut kansainvälisen A Greener Festival Award -tunnustuksen ympäristötyöstään ensimmäisenä festivaalina Suomessa. Vuonna 2012 Ilosaarirock tavoitti sertifikaatin korkeimman tason Outstanding. A Greener Festival Award - sertifikaatissa on tiukat kriteerit, jotka kattavat laajasti kaikki ympäristötyön osa-alueet maaperän suojelusta jätteiden kierrättämiseen. Ennakkoon tehtävä itsearviointi ja kirjalliset raportoinnit käydään läpi festivaalilla kansainvälisen auditoinnin yhteydessä. A Greener Festival Award on auttanut meitä luomaan parempia toimintamalleja vieden Ilosaarirockia kohti entistä kestävämpää tapahtumatuotantoa.

Osana ympäristötyötään Ilosaarirock on myös perustanut nimikkopuupuiston Kolille yhdessä Unescon kanssa.

Kestävän kehityksen projekti

Ilosaarirock aloitti vuonna 2019 kumppaninsa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n kanssa kahden vuoden mittaisen kestävän kehityksen projektin, jonka tarkoituksena oli pienentää festivaalin energiankäytön aiheuttamia ympäristövaikutuksia, parantaa festivaalivieraiden tietoisuutta vastuullisesta energiankäytöstä ja tuottaa käytännön keinoja oman hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Yhteistyön avainteemana toimi Ilosaarirockin energiankulutuksen tarkkailu ja energiatehokkuuden parantaminen. Lisäksi projektissa tutkittiin tapoja tuottaa energiaa festivaalialueella. Hyvänä esimerkkinä yhteistyöstä on Ilosaarirockissa kesällä 2019 ollut PKS:n Aurinkosähköpuisto, missä asiakkaat pystyivät lataamaan puhelimensa paikan päällä tuotetulla aurinkosähköllä.

Ilosaarirock käyttää Pohjois-Karjalan Sähkön vihreää sähköä, joka on tuotettu 100 % tuulivoimalla.

Hiilivastuullisuus

Ilosaarirock on laskenut hiilijalanjälkensä vuoden 2010 festivaalista lähtien. Laskennan tavoitteena on minimoida festivaalin päästöt, joita tapahtuman järjestäminen kuitenkin väistämättä aiheuttaa. Päästöjen mittaamisella pystymme vuosittain havainnoimaan epäkohtia ja parantamaan toimintaamme yhä ympäristökestävämpään suuntaan. Hiilijalanjälkilaskuri on kehitetty ja pidetään ajantasaisena yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan koulutusohjelman kanssa.

Ilosaarirockin hiilijalanjälki on jaettu kolmeen osaan: ohjelmaan, tuotantoon ja asiakkaiden kulkemiseen. Ohjelman osalta lasketaan kotimaisten ja ulkomaisten artistien matkustamisen aiheuttamat päästöt. Tuotanto sisältää tapahtuman teknisen toteutuksen, sähköntuotannon, jätehuollon, vedenkulutuksen, painotuotteet, tapahtuman ympärivuotisen toiminnan sekä kumppaneiden, alihankkijoiden ja festivaalin omat kuljetukset. Asiakkaiden kulkemisen aiheuttamat päästöt lasketaan asiakastutkimuksen ja yhteistyökumppaneiden antamien tietojen perusteella.

Ilosaarirockin kokonaispäästöt vuonna 2022 olivat 561 tonnia CO2-ekvivalenttia.

  • Ohjelman osuus 72 tonnia, kokonaispäästöistä 12,8 %
  • Tuotannon osuus 113 tonnia, kokonaispäästöistä 20,1 %
  • Asiakkaiden osuus 376 tonnia, kokonaispäästöistä 67,1 %

Vuoteen 2019 verrattuna Ilosaarirockin päästöt kasvoivat 9 prosenttia. Nousu johtui festivaalin yleisömäärän kasvusta. Ilosaarirockiin 2022 osallistui ennätysmäärä yleisöä laajasti ympäri Suomen, mikä luonnollisesti kasvatti hiilijalanjälkeä. Festivaalin ohjelman ja tuotannon päästöt puolestaan pienenivät vuodesta 2019, ohjelman päästöt jopa hurjat 25 prosenttia. Tarkat mittarit auttavat meitä pienentämään hiilijalanjälkeämme näyttämällä meille toiminnot ja paikat, joissa päästöjä on mahdollista kutistaa.

Ilosaarirockin vuosittain laskettavien hiilijalanjälkilaskelmien perusteella lahjoitetaan rahaa vaihtuviin luonnonsuojelukohteisiin. Emme voi sanoa festivaalin olevan hiilineutraali, sillä emme hyvitä hiilijalanjäljen päästöjä standardoituihin päästöjä sitoviin projekteihin. Ilosaarirockin lähtökohtana on monipuolinen kestävyysajattelu, ja haluamme löytää apua tarvitsevia luonnonsuojelukohteita Pohjois- Karjalasta tai sen läheisyydestä.

Lahjoituksia on tehty muun muassa uhanalaisen rupiliskon sekä Pohjois-Karjalan Liperissä sijaitsevan Kuorinkajärven suojelun puolesta. Lahjoituksilla on tuettu sittemmin myös järvilohta, maakotkien pesien rakentamista Pohjois-Karjalassa sekä saimaannorppia.

Kohteita on kartoitettu yhteistyössä muun muassa Suomen luonnonsuojeluliiton ja Unescon alaisen Pohjois-Karjalan biosfäärialueverkoston kanssa.

Ilosaarirock on toiminut Joensuun kaupungin hallinnoimassa Ilmastokumppanuus-verkostossa vuodesta 2017 alkaen. Verkostossa luodaan uusia toimintatapoja sekä ilmastokestävää yhteistyötä kaupungin ja paikallisten yritysten ja yhteisöjen välille.

Vuoden 2023 luonnonsuojelukohteena turvesoiden ennallistaminen ja muokkaaminen

Ilosaarirock on mukana Joensuun kaupungin hiilinieluhankkeessa entistämässä vanhoja turvetuotantoalueita. Joensuun lähellä sijaitseville alueille, Huhtilammen Valkeasuolle ja Iiksenjoen varresta löytyvälle turvepeltoalueelle istutetaan puita, pajua ja järviruokoa muuttaen alueita metsiksi sekä kosteikkoviljelyalueiksi. Kosteikolla kasvavat pajut ja järviruoko tullaan niiden kasvamisen jälkeen niittämään ja biohiilestämään jättäen ne alueelle kasvattamaan maaperän hiilivarastoja. Osan alueista suoluonto ennallistetaan, pysäyttäen näin turpeen hajoaminen ja kasvihuonekaasupäästöjen syntyminen.

Luonnonvarakeskus (Luke) on tehnyt laskelmat toimenpiteiden hiilinieluista ja niiden kasvamisesta. Koko 17,6 hehtaarin alueen hiilinielujen lasketaan kasvavan ensimmäisen 15 vuoden aikana jopa 1900 tonnia CO₂. Määrä vastaa noin 190 suomalaisen hiilijalanjälkeä 15 vuodessa.

Sähkö

Ilosaarirock soi Pohjois-Karjalan Sähkön vihreällä sähköllä, joka on tuotettu täysin päästöttömällä tuulivoimalla Länsi-Suomessa sijaitsevassa Torkkolan tuulivoimapuistossa. Sähkön kulutusta mitataan tapahtumassa hyvinkin tarkkaan. Jokaiselta festivaalin toimipisteeltä, ääni- ja valotoimittajalta, yhteistyökumppanilta ja myyntipaikalta pyydetään tarkat laskelmat sähkölaitteiden kulutuksista ennen festivaalia. Tilanteen mukaan tarpeista tingitään, jotta kuormitusta saadaan pienemmäksi. Sähköä paljon kuluttavat toimijat maksavat ylimääräisestä sähköstä. Sähkönkulutusta tarkkaillaan jatkuvasti, ja muun muassa lavojen valaistuksessa on siirrytty mahdollisuuksien mukaan vähän kuluttavaan led-tekniikkaan.

Sähköntuotannon tueksi tarvitaan välillä generaattoreita. Suurin osa laitteista toimii jo uusiutuvalla dieselillä, tulevaisuudessa tulemme käyttämään uusiutuvaa dieseliä kaikissa koneissa.

Ilosaarirock on toiminut myös kokeilukenttänä uusille kestäville energianlähteille. Festivaalia on sähköistetty muun muassa siirrettävillä tuuli- sekä pellettivoimaloilla. Tulevina vuosina Ilosaarirock jatkaa aktiivisesti uusien energiamuotojen testaamista kestävän kehityksen kumppaninsa Pohjois-Karjalan Sähkön kanssa.

Kierrätys

Ilosaarirockin jätemäärästä 100 % päätyy kierrätykseen tai energiantuotantoon. Ilosaarirockin jätteistä ei päädy mitään kaatopaikalle.

Festivaalialueelle on järjestetty kierrätysmahdollisuudet biojätteelle, metallille, lasille, pahville, muoville, tölkeille ja pulloille sekä ongelmajätteelle. Lisäksi tupakantumpeille löytyy omat tuhkakupit. Kierrättäminen on tehty Ilosaarirockissa mahdollisimman helpoksi niin yleisölle kuin työntekijöille, artisteille ja yhteistyökumppaneillekin. Useilla näkyvillä kierrätyspisteillä päivystävät Ilosaarirockin omat kierrätysneuvojat, jotka opastavat festivaaliyleisöä lajittelemaan jätteet oikeisiin astioihin.

Festivaalin baarien tuopeissa ja tölkeissä on pantit, joiden avulla alue pysyy siistinä ja astiat saadaan ehjinä uusiokäyttöön. Pullonkeräysseura pitää huolta ympäröivien alueiden pullojen ja tölkkien keräämisestä. Festivaalin cateringista mahdollisesti ylijäävät ruoka-aineet toimitetaan hyötykäytettäväksi yömajoille ja muille vakiintuneille ruuanjakelijoille. Kuivuneet leivät luovutetaan talleille hevosten herkuksi.

Ruokaa, juomaa ja tuotteita

Ilosaarirock haluaa kannustaa ruokamyyjiä eettisempään ja ekologisempaan suuntaan. Tarjoamme edullisimman myyntipaikan toimijoille, jotka tarjoavat vain kasvis- ja vegaanivaihtoehtoja. Jokaisella myyntipisteellä tulee olla tarjolla vähintään yksi kasvisruokavaihtoehto.

Festivaalin omilla toimipisteillä käytetään pääasiassa kasvis- ja lähiruokaa, reilua ja luomua. Kaikki Ilosaarirockissa tarjottu tee ja kahvi on Reilun kaupan säännöstön mukaan tuotettua. Festivaalialueen baareissa on tarjolla luomuviinejä ja -oluita, kuten luomutuotettu pääoluemme Lapin Kulta Pure.

Ilosaarirockin festivaalialueelle järjestetään runsaasti vesipisteitä, joissa omia vesipulloja on mahdollista täyttää puhtaalla ja raikkaalla, maailman parhaimmaksi mainostetulla joensuulaisvedellä. Kannustamme asiakkaitamme tuomaan mukanaan oman täytettävän vesipullon. Vesipisteiden hanat ovat helposti suljettavia, joten turhaa vettä ei valuteta alueelle. Veden kulutusta ja laatua tutkitaan vuosittain.

Ilosaarirockin myynnissä olevat paidat, hupparit sekä muut myyntituotteet on tehty eettisesti ja ekologisesti. Kaulanauhat, rannekkeet ja rannekkeiden sirut on valmistettu kierrätetyistä pulloista tehdystä materiaalista. Festivaalin aluetaide tehdään monivuotiseksi ja suosimme kierrätysmateriaaleja sekä uusiokäyttöä.

Ilosaarirockin yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet festivaalin ympäristöarvoihin ja -käytänteisiin. Kumppanit ovat mukana kehittämässä ympäristötoimia niin festivaalilla kuin omassa toiminnassaan. Yhdessä pystymme tekemään Ilosaarirockista ympäristölle kestävämmän.

Kulkeminen

Ilosaarirockin vuosittaisen hiilijalanjälkitutkimuksen perusteella liikenne on suurin yksittäinen päästöjä aiheuttava tekijä. Asiakkaiden, artistien ja tuotannon liikkumiseen on myös vaikeinta vaikuttaa. Pyrimme aktiivisesti käymään keskustelua toimijoiden kanssa kestävämpien ratkaisujen puolesta ja tavoitteemme on löytää hyviä, monivuotisia ratkaisuja tapahtuman tuotannon eri vaiheisiin ja toteutukseen.

Festivaalin sisäisiä kuljetuksia on minimoitu. Hyvällä suunnittelulla ylimääräinen ajo on vähentynyt pienentäen samalla päästöjä. Ilosaarirockin tekijöillä on käytössä Ilosaarirock- polkupyörät. Pyrimme myös välttämään pitkiä välimatkoja hankinnoissa sekä alihankkijoiden suhteen ja suosimme lähitoimijoita, kun se on mahdollista.

Ylivoimaisesti suurin liikenteen päästöjen aiheuttaja on yleisön saapuminen festivaalialueelle. Kannustamme asiakkaita sopimaan yhteisiä kimppakyytejä tai käyttämään julkisia kulkuvälineitä. VR järjestää ylimääräisiä junavaunuja ja -vuoroja festivaaliviikonlopun aikana, ja rautatieasemalta pääsee festivaalialueelle ilmaisilla Rokkibusseilla. Lähibussiliikenteeseen tehdään Ilosaarirockin ajaksi myös yövuoroja. Ilosaarirockin verkkosivuille kerätään tietoa bussimatkojen järjestäjistä ja kimppakyydeistä kauempaa saapuvia festivaalivieraita varten. Festivaalin parkkialueet ovat maksullisia. Polkupyörillä saapuville on järjestetty pyöräparkki.

Yhdenvertaisuus ja turvallisuus

Ilosaarirockin järjestelyiden lähtökohtana on, että kaikki ovat tervetulleita festivaalille omana itsenään. Ilosaarirock ei hyväksy minkäänlaista syrjintää. Arvoihimme sitoutuvat myös henkilökuntamme, kumppanimme ja alihankkijamme.

Ilosaarirockissa on nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle. Järjestyksenvalvojamme ja henkilökuntamme on koulutettu tunnistamaan häirintätilanteet ja puuttumaan niihin. Lisäksi Suomen Punainen Risti tuo festivaalialueelle seksuaalisen häirinnän tukihenkilön ja poliisi pitää kynnyksen matalana rikosilmoitusten tekemiseen. Näillä kaikilla toimilla haluamme varmistaa, että kesän paras viikonloppu on varmasti kaikille se kesän paras.

Kannustamme myös yleisöämme pysymään valppaana mahdollisten väärinkäytösten sattuessa. Mikäli näet tai koet ikävää käytöstä, käänny kenen tahansa järjestyksenvalvojan tai festivaalityöntekijän puoleen ja pyydä rohkeasti apua.

Haluamme, että Ilosaarirockin asiakkaat voivat nauttia festivaalista turvallisin ja rauhallisin mielin. Siksi asiakkaiden turvallisuudesta huolehtivatkin sadat järjestyksenvalvojat niin festivaalialueella, leirintäalueella kuin festivaalialueen ulkoalueilla. Lisäksi paikalla päivystävät poliisi- ja pelastusviranomaiset sekä SPR:n ensiapu- ja tukipalvelut.

Festivaalialuetta kehitetään vuosittain mahdollisimman saavutettavaksi huomioimalla esimerkiksi liikuntarajoitteiset kävijät. Katsomokorokkeet takaavat näkyvyyden lavalle. Esteettömiä vessoja, jotka ovat myös Vessapassin haltijoiden käytössä, löytyy joka puolelta aluetta. Avustajan tuominen heitä tarvitseville on ilmaista. Ilosaarirockilla on myös selkokielinen verkkosivu.

Yhteiskuntavastuu

Luonnonsuojelutyönsä lisäksi Ilosaarirockia järjestävä Joensuun Popmuusikot ry haluaa edistää sosiaalista hyvinvointia Pohjois-Karjalassa. Tätä tavoitetta tuetaan vuosittain vaihtuvilla projekteilla ja tempauksilla yhteistyössä lukuisten paikallisten toimijoiden kanssa.

Vuonna 2022 teimme yhteistyötä suomalaisen startup-yritys Kaverisovelluksen kanssa. Yhteistyön tavoitteena oli taklata lähes joka kolmatta suomalaista koskettava yksinäisyys. Aikuisille suunnatun ja maksuttoman Kaverisovelluksen avulla pystyi etsimään festarikaveria ympäri Suomen.

Vuonna 2019 Ilosaarirockin hyväntekeväisyyskohteena oli etsivä vanhustyö. Tavoitteena oli löytää yksin jääneet iäkkäät ihmiset, jotka kaipaavat elämäänsä sosiaalisia kontakteja ja mielekästä tekemistä. Osana yhteistyötä Ilosaarirockin eläkeläisliput suunnattiin etsivän vanhustyön kautta yksinäisille ikäihmisille.

Vuonna 2018 kaikissa Joensuun Popmuusikot ry:n tapahtumissa – Ilosaarirockissa, elokuvafestivaali Rokumentissa sekä lastentapahtuma Vekararokissa – yhteistyökumppaninamme toimi Hope Yhdessä & Yhteisesti Joensuu. Hopen avulla Ilosaarirockin tuotoilla tuettiin muun muassa vähävaraisten lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia, hankittiin urheilulahjakortteja, järjestettiin lahjakeräyksiä ja lahjoitettiin festivaalin pääsylippuja.

Lahjoitamme myös vuosittain festivaalin joulutervehdyksiin varatun summan hyväntekeväisyyteen. Vuonna 2022 Joensuun Popmuusikot ry lahjoitti yhdessä Ravintola Kerubin omistajatahon eli Joensuun Töminä Oy:n kanssa yhteensä 5000 euroa paikallisille hyväntekeväisyysjärjestöille. Lahjoitussumma kohdistettiin yhteensä kuudelle eri toimijalle: Joensuun Setlementille, Pohjois-Karjalan Setalle, Pohjois-Karjalan Yhden Vanhemman Perheet ry:lle, Mieli ry:lle, Hope ry:lle sekä Sykkyrä ry:lle.

Ilosaarirock työllistää vuosittain useita kymmeniä urheilu- ja harrastusseuroja, jotka rahoittavat toimintaansa festivaalilla tehtävillä urakoilla. Alaikäisille, 12–15-vuotiaille vapaaehtoisille, on järjestetty helppo tapa tutustua Ilosaarirockin järjestämiseen. Ilosaarirock tarjoaa myös useille erityisryhmille, kuten vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille mielekkään mahdollisuuden olla mukana Ilosaarirockin tekemisessä.